Chronische Pijn

Wanneer pijn langer dan 3 maanden blijft bestaan, spreken we van chronische pijn. Er is dan geen 1 op 1 relatie (meer) met het oorspronkelijk letsel, bv. verwonding of infectie. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is bij iedereen anders en hierom is het belangrijk inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Chronische pijn beïnvloedt naast het lichamelijk aspect, ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby's en hoe je kwaliteit van leven ervaart. De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden met gevolgen voor je dagelijks leven. Je gaat bv. bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn of je gaat juistdoor de pijn heen bijten, wat niet of moeilijk vol te houden is.

 

Behandeling

We kijken naar je persoonlijke situatie. Wat betekenen de gevolgen van de pijn voor je, en hoe kun je leren hier anders mee om te gaan. Je leert zelf invloed uitoefenen op de pijn, om beter te kunnen functioneren. Soms kan het anders met de pijn omgaan, leiden tot vermindering van de pijn. 

Hoe doen we dit?

Leren omgaan met pijn is inzicht krijgen in het ontstaan hiervan, welke factoren er invloed op hebben en hoe de pijn precies werkt. Je leert gedachten over pijn te veranderen, ondersteuning te gaan vragen, leren ontspannen, onderzoeken welke vormen van afleiding mogelijk zijn binnen jouw grenzen. Verbeteren van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. En het leren herkennen van signalen die het lichaam geeft